Send til en ven   Udskriv27/9 2012 kl. 23:02
Send til en ven

Tag tænkehatten på

Succesfulde mennesker har ofte en positiv og rational tilgang til beslutninger, der skal tages. Det skyldes at vores tilgang til problemstillinger – enten den er positiv eller negativ - påvirker udfaldet af vores beslutningsproces. Læs her om værktøjet ”6 thinking hats”, som er en metode, der hjælper til at se problemstillinger fra mere end én vinkel, før du træffer en beslutning.

Af Erik Bernskov

Af natur har vi forskellige måder at anskue problemer eller beslutninger på. Nogle træffer beslutninger udelukkende baseret på følelser og andre er mere rationelle eller positive i deres tilgang. Metoden ”6 thinking hats” kan bruges i større grupper eller individuelt, og åbner netop op for nye tilgangsvinkler på problemstillinger, og hjælper med at se beslutninger fra mere end én vinkel.

Hver ”hat” repræsenterer en måde at tænke på, og det gælder om på skift at tage alle hattene på.

Den hvide tænkehat:

Her fokuserer du på et problem ud fra den tilgængelige data og den information, du har – hvad kan du lære fra det? Mangler du flere data eller information, før du kan træffe en beslutning, eller er dine data tilstrækkelig?

Den røde tænkehat:

Med den røde hat anskuer du problemet ved hjælp af din mavefornemmelse, intuition og dine følelser. Se både problemet fra din egen synsvinkel, men overvej også hvorfor andre omkring dig reagerer, som de gør.

Den gule tænkehat:

Den gule hat hjælper dig til at tænke positivt og have et optimistisk udsyn. Fordelen er, at du med en positiv indstilling kan se fordelene og værdien af din beslutning.

Den grønne tænkehat:

Her fokuserer du på det kreative aspekt – kreative løsninger på dit problem. Den grønne hat ligger til dels op til brainstorming, hvor du kan generere flere forskellige ideer og løsningsforslag.

Den sorte tænkehat:

Med den sorte tænkehat skal du overveje alle de negative aspekter af din beslutning. Det vil sige, du skal se på problemstillingen med en defensiv tilgang, som netop er vigtig for, at du kan spotte faldgrupperne eller mangler i din idé og dermed også løse eller justere dem.

Den blå tænkehat:

Den blå hat repræsenterer kontrol over processen. Det vil sige, at vedkommende som fx har ansvaret for et møde, også har ansvaret for, at man kommer hele vejen rundt og får gennemgået de forskellige synsvinkler. Hvis du skal træffe en beslutning alene, skal du altså beholde den blå hat på under hele processen og sørge for, at du kommer hele vejen rundt og får anskuet dit problem fra forskellige vinkler.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35