Send til en ven   Udskriv11/10 2011 kl. 10:33
Send til en ven

6 gode råd til den fængende præsentation

Hvad enten du skal holde et foredrag, et oplæg eller give en præsentation, er det vigtigt, at du fanger dine tilhøreres opmærksomhed og interesse. Når du har publikum med, bliver udbyttet også langt større – både for dig og dem.

Af Erik Bernskov

Indbegrebet af et godt foredrag eller en god præsentation er, at publikum har lyttet til og forstået dit budskab. Her er 5 gode råd til, hvordan du målretter dine præsentation, dit foredrag eller oplæg og dermed bedre kan fange dine tilhøreres opmærksomhed.

En god indledning

Hvis du skal give en Power Point præsentation eller fagligt oplæg foran en større gruppe, er det godt at være forberedt. Især er det vigtigt, at du forbereder en fangende indledning, så du vinder dit publikums opmærksomhed. Din indledning bør fungere som en slags problemformulering, hvor du lægger fundamentet for resten af din præsentation. En god indledning redegør for præsentationens formål, forløb og emner.

Kend dit publikum

Når du forbereder en præsentation eller et oplæg, er det vigtigt, du ved hvem, du forbereder præsentationen til. Med andre ord, hvem er din målgruppe? Er det en stor eller lille gruppe, og består den af medarbejdere, ledere, netværkspersoner, beslutningstagere, direktører m.fl.

Fasthold dit publikums opmærksomhed under hele din præsentation ved fx lægge op til spørgsmål, inddrage personlige eksempler og erfaringer eller tankeeksperimenter.

Brug relevante, visuelle effekter

Visuelle effekter er et vigtigt element i din præsentation, og bør bruges til at fremhæve, klargøre eller eksemplificere det, du siger. PowerPoint slides eller handouts er oplagte værktøjer. Dog er det vigtigt at PowerPoint slides ikke er teksttunge ”dræbere”, som ødelægger præsentationen. Brug derimod billeder, grafer etc. og sig selv det der skal siges.

De strategiske pauser

At afbryde sin egen talestrøm og holde pauser er en kunst, som vil gavne både dig og dine tilhørere. Øv dig i at holde 3-4 sekunders pauser, og brug dem strategisk i din præsentation. En kort pause i din talestrøm giver dig mulighed for at trække vejret dybt og bevare fokus. Samtidig giver det dine tilhører bedre mulighed for at fordøje” det, du siger.

Brugen af pauser kan sammenlignes med brugen af afsnit, når vi skriver – det gør det lettere for læseren at overskue det samlede dokument, og opfange de vigtige pointer.

Det aktive kropssprog

Dit kropssprog bør underbygge (og ikke distrahere) din præsentation – så vær på! Et aktivt kropssprog vil sige, at du er opmærksom på god øjenkontakt med dine tilhørere, et varierende toneleje, din holdning, dit ansigtsudtryk og brugen af fagter. Du når langt med dit budskab, når du inddrager og fænger dit publikum med et aktivt kropsprog.

En god afslutning

Lige som indledningen er vigtig, så er afslutningen afgørende for om tilhørerne husker det du siger. Opsummering er derfor vigtig, men gør det på en kreativ måde.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35