Send til en ven   Udskriv15/5 2012 kl. 21:29
Send til en ven

Sådan får du job i EU´s institutioner

Hvis man ønsker fast job i en af EU's institutioner som fx Kommissionen, Rådet, Parlamentet, EF-Domstolen, Revisionsretten m.fl. kan man søge en concours, som er den fungerende ansættelsesprocedure.

Af Amanda Højme Nielsen

Concours for generalister

For at kunne søge en concours kræver det, at du er EU statsborger og at du har gennemført en bachelorgrad. Studerende som ønsker at gå til concours, kan gøre dette i løbet af deres sidste studieår. Det forventes desuden at ansøgere mestrer ét af de Europæiske sprog udover deres modersmål, er i besiddelse af alle borgerlige rettigheder og har aftjent eventuel værnepligt.

Concours for generalister udskrives typisk i marts måned. En online test og ansøgning kan udfyldes på EPSOs hjemmeside. Derefter skal du foretage en stop-prøve baseret på almen viden, hvor du skal besvare og gennemføre en række multiple choice-opgaver inden for forskellige kategorier.

Læs mere om den danske stop-prøve, og hvordan du forbereder dig på www.djoef.dk/concours

Specielle concours

Der findes en særlig concours for jurist-lingvister med en cand.jur.- eller en cand.merc.jur.-uddannelse og med dansk som hovedsprog – til forskel fra concours for generalister, har denne mere fokus på sproglige kompetencer, som er vigtige i forbindelse med EU's lovgivningsarbejde samt udarbejdelse af lovtekster.

Udover denne concours for jurist-lingvister findes også concours for specialister inden for bibliotekar/informationsvidenskab, konkurrencelovgivning, erhvervsøkonomi, ingeniører og producenter på det audiovisuelle område. Nogle af disse er mindre omfattende i ansøgeprocessen og fokuserer mere på faglige kompetencer og kvalifikationer eller erfaring.

Kilde: http://www.djoef.dk/concours

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35