Send til en ven   Udskriv18/8 2011 kl. 14:49
Send til en ven

Vis rettidig omhu inden en større opsigelsesrunde

Der kan være mange forskellige årsager til, at en virksomhed er nødsaget til at foretage en større opsigelsesrunde, men lige vigtigt er det, at håndtere opsigelsesrunden professionelt. Planlægning og forberedelse er vigtige faktorer, hvis opsigelsesrunden skal forløbe bedst muligt for alle parter.

Af Erik Bernskov

En ordentlig forberedelse er nøglen til, at opsigelsesrunden forløber bedst muligt.

Optakt til opsigelsesrunden

  • Vær opmærksom på lovgivningens krav i forbindelse med masseafskedigelser fx masseafskedigelsesloven, ligestillingsloven og informations- og høringsloven.

  • Vær opmærksom på overenskomstmæssige aftaler om afskedigelser (fx varsling og individuelle ansættelseskontrakter) samt særlige retsgrundlag såsom ligebehandlings- og tillidsmandsreglerne.

  • Inddrag de påkrævede personaleorganisationer som fx tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg

  • Beslut hvem der skal stå for planlægning af afskedigelserne.

  • Beslut hvem der har kompetencen til at beslutte, hvem der skal opsiges. Oftest et samarbejde mellem chef, øvre ledelse og/eller personaleafdeling.

  • Tag stilling til i hvor høj grad virksomheden vil tilbyde genplacering, samt hvorvidt de opsagte medarbejdere skal fritstilles eller fortsætte i virksomheden.

  • Fastsæt en dato, tidspunkter og en detaljeret plan for forløbet af opsigelsesrunden. Det er mest hensigtsmæssigt for virksomhedernes medarbejdere, at foretage alle opsigelserne på samme dag.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35