Send til en ven   Udskriv9/12 2011 kl. 9:37
Send til en ven

Etablér møder med nye netværkspersoner

At arbejde med målrettet med netværk kan i sidste ende føre til et nyt job. Kunsten er imidlertid at etablere netværksmøder med nye netværkspersoner.

Af Erik Bernskov

Udvid hele tiden dit netværk

I arbejdet med at netværke gælder det hele tiden om at man igennem en udvidelse af sit netværk kan finde nye netværkspersoner at mødes med. Ud over at en netværkssamtale har til formål at indsamle informationer og skabe nye muligheder, så er det målet at få navne og kontaktinformationer med sig. Derefter gælder det om at etablere møde med disse nye kontakter og gøre dem til netværkspersoner.

Når du har fået referencer til nye kontakter, er det en god idé at bearbejde dem systematisk forud for, under og efter kontakten med dem.

Etablering af netværksmøder med nye kontakter

Følgende råd kan benyttes for at etablere møder med nye netværkspersoner. Telefonen er typisk det mest anvendelige redskab til at skabe en personlig kontakt og et møde.

Forud for kontakt til ny netværksperson:

 • Indsamle informationer om virksomheden, hvor netværkspersonen arbejder – f.eks. via nettet
 • Forberede hvad du kan bidrage med, og hvad der gør dig unik
 • Forberede argumenter mod deres indvendinger

Under kontakt med ny netværksperson:

 • Spørge om du ringer på et godt tidspunkt – aftal et konkret alternativt
 • Afdække deres behov og først derefter at tilbyde dine løsninger
 • Holde dig for øje, at formålet med en telefonsamtale er, at aftale et personligt møde
 • Vær konkret og opsummerende undervejs – også med at aftale en opfølgende samtale
 • Sige efterfølgende tak for samtalen med mulige nye ideer
 • Bevare initiativet – og stop kun, når du har fået et klart og utvetydigt nej

Efter kontakt med ny netværksperson:

 • Følg op med at bekræfte aftalen om at mødes
 • Fremsend dit CV eller anden information om dig inden mødet

Efter mødet med en ny netværksperson kan du nu rubricere informationer i et netværksskema, hvor du anfører navn, virksomhed, og din relation for hver enkelt f.eks. familie, ven, bekendte, tidligere kollega etc.

Du vurderer, hvordan hver enkelt ressourceperson kan støtte dig i din jobsøgning – bl.a. med de 3 forskellige kategorier.

Grænseoverskridende for de fleste

Det er grænseoverskridende for de fleste at påbegynde aktiviteten at etablere møder med personer, som man ikke kender. Det er næsten kun sælgere, der er vant til at være udadvendte og etablere møder, som ikke finder det grænseoverskridende.

For at komme godt i gang kan det derfor være hensigtsmæssigt at øve sig i at etablere de første netværksmøder med personer, som man på forhånd ved vil være positive. Herefter kan man bevæge sig længere ud i periferien af netværket.

Det virker i sidste ende

Der er utallige eksempler på, at det er arbejdet med netværk, der i sidste ende åbner muligheder for nye job. Det gælder derfor om at overkomme den første tærskel for at komme i gang med at etablere møder samt være vedholdende.

Hvis du er 50+ er der en meget stor sandsynlighed for at dit næste job fås via netværk.

Forrige12Næste

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35