Send til en ven   Udskriv22/3 2012 kl. 17:41
Send til en ven

Hjemmearbejdspladsen har sine faldgrupper

Talemåden ude godt, men hjemme bedst kan måske være sand nok i mange tilfælde, men ikke nødvendigvis altid, når det gælder i hjemmearbejdspladsen. Der er både fordele og ulemper at tage i betragtning, når det handler om hvorvidt det virkelig er bedre at arbejde hjemme frem for ved en plads på kontoret.

Af Erik Bernskov

Hvorvidt det, at arbejde hjemmefra, er relevant for dig afhænger selvfølgelig i høj grad af dit job og dine arbejdsopgaver; ikke alle jobs egner sig til hjemmearbejde. De fleste mennesker vil nok tænke på det, at arbejde hjemmefra, som noget overvejende positivt – og der er sandt nok også fordele ved et hjemmekontor.

Fordelene kan fx være reduceret stress, færre sygedage, færre afbrydelser og forstyrrelser, ingen transporttid og mere fleksibilitet. Især den øgede frihed til at kunne disponerer over sin tid, er det, mange finder tillokkende, men fordelene har også en pris, som vi nok er tilbøjelige til at overse.

Når vi ikke er til stede på kontoret, har vores arbejdsgiver også sværere ved at vejlede, tilgodese behov og følge med i arbejdsprocesserne. Chancen for kommunikationsproblemer og misforståelser øges, og det er lettere at føle sig afskåret fra virksomheden og fællesskabet med kolleger. Ifølge Kimberly D. Elsbach, profesor ved Graduate School of Management, har vores manglende tilstedeværelse på arbejdspladsen endda indflydelse på, hvordan vi opfattes af vores arbejdsgiver og kolleger – hun kalder det ”passive face time”. Her oversat til passiv tilstedeværelsestid.

Forskellig slags tilstedeværelse

Elsbachs undersøgelser om passiv tilstedeværelsestid bygger på to forskellige kategorier af synlighed. Den ene er ”forventet tilstedeværelsestid”, som er den tid vi ”forventes” at vise os på arbejdspladsen, altså i den normale arbejdstid. Den anden kategori er ”ekstraordinær tilstedeværelsestid”, som indbefatter den tid, vi er synlige på jobbet udenfor den forventede arbejdstid fx ved sociale begivenheder eller overarbejde.

Ifølge undersøgelsen er mængden af tilstedeværelsestid på jobbet med til at give vores kolleger og arbejdsgivere et indtryk af vores grad af engagement. Med andre ord, vores tilstedeværelse er med til at forme andres opfattelse af os som medarbejder. Elsbach pointerer, at synlighed i den forventede tilstedeværelsestid giver indtrykket af, at vi er ansvarlige, hvorimod ekstraordinær tilstedeværelsestid giver indtryk af, at vi er engagerede or begejstrede for vores arbejde.

Gør opmærksom på din indsats

Ideen om tilstedeværelsestid og det, at vores synlighed på arbejdspladsen efterlader et indtryk om vores engagement og effektivitet som medarbejder, er værd at tage med i overvejelserne om, hvorvidt man vil arbejde hjemmefra eller ej. Kort sagt: out of sight, out of mind – og det ligger også et større pres på dem, der arbejder hjemmefra. Vil man sidde hjemme med sine arbejdsopgaver og nyde godt at fordelene, er man også i højere grad nødsaget til at gøre opmærksom på sin effektivitet.

Manglende tilstedeværelse på arbejdspladsen kræver således også, at du som medarbejder selv tager initiativ, gør opmærksomhed på din indsats og dine arbejdsprocesser og har kontakt til din arbejdsplads - og det kræver selvfølgelig lidt mere end bare at møde op.

Undersøgelsen om Passive Face Time: How Passive ”Face Time” Affects Perceptions of Emplyees: Evidence of Spontaneous Trait Inference, 2010. Undersøgelsen vandt Paper of the Year Award 2010 fra Human Relations.

http://hum.sagepub.com/content/63/6/735.full.pdf+html

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35