Send til en ven   Udskriv19/9 2012 kl. 8:56
Send til en ven

Gør plads til de introverte medarbejdere

Introverte og ekstroverte personlighedstyper, og måden hvorpå disse spiller sammen på fx arbejdspladser, hvor social udadvendthed i særdeleshed er dominerende, er meget omdiskuteret. Eksperter mener, at vi skal give mere plads til de introverte. Læs her hvorfor.

Af Amanda Højme Nielsen

Vores ekstroverte verden

Verden i dag henvender sig – i alle mulige sociale sammenhænge – primært til ekstroverte personlighedstyper; Altså folk som bl.a. er udadvendte, gode til at netværke, gode til at markedsføre dem selv, påskønner opmærksomhed og som nyder at snakke og samtale med mennesker.

I skoler og på arbejdspladser er gruppearbejde- og projekter i højere og højere grad en foretrukken arbejdsform, og mange virksomheder vælger åbne kontorløsninger fremfor enkeltmandskontorer. ”Problemet” med denne udvikling er, at den ikke giver meget plads til forskellighed – hvis verden er udadvendt, bliver vi også nødt til at være det.

Giv plads til de introverte

Susan Cain, foredragsholder og forfatter til bogen ”Quiet: the power of introverts in a world that can´t stop talking”, fortæller om sin første oplevelse på lejr som barn, og hvordan hun, som en introvert person, nød at tilbringe timer alene med næsen begravet i en bog. Faktisk var hun vokset op i en familie, hvor alle var sammen om at læse hver deres bog.

På lejren opdagede hun, at det at sidde alene i et hjørne og læse bøger ikke blev betragtet som værende et socialt foretagende. Faktisk var det slet ikke en passende aktivitet på en lejr – i stedet skulle hun tage del i de fælles aktiviteter og det fælles samvær.

Susan Cains mål er at udbringe budskabet om, at vi i virkeligheden vil opnå meget mere (også på arbejdspladserne), hvis der bliver gjort mere plads til både introverte og ekstroverte personligheder. Introverte og ekstroverte er- og arbejder af natur på vidt forskellige måder, og vi mister en masse potentiale og kvaliteter, når vi vælger kun at fokusere på den ene side af spektret.

Lær at forstå hinanden

En introvert person er ofte reflekterende og mere tilbageholdende, når det gælder snak og samtale. Ekstroverte personer derimod taler meget, tænker højt og er ofte også meget energiske udadtil.

Uanset hvor du arbejder og i hvilken branche, er der gode chancer for, at der både findes ekstroverte og introverte personligheder på din arbejdsplads. Mange mennesker er selvfølgelig en blanding af begge dele, og er ikke nødvendigvis kun en ekstrovert eller introvert person. Men netop derfor er det måske også på sin plads at være opmærksom på begge dele. Herunder er 10 punkter, som hhv. introverte og ekstroverte medarbejdere bør vide om hinanden, hvis der skal skabes større forståelse og bedre samarbejde mellem personlighedstyper:

Den introverte medarbejder:

Kan godt lide stilhed og ro omkring sig, når han/hun skal koncentrerer sig

Går op i deres arbejde og arbejdsplads

Arbejder godt selvstændigt

Tøver måske med at uddelegere

Skal ofte spørges omkring deres ideer og meninger

Kan virke stille eller tilbageholdende

Kan lide at gå i detaljer

Har behov for at se formålet med deres arbejde

Bryder sig ikke om afbrydelser

Foretrækker at blive på deres kontor/arbejdsplads fremfor at deltage i sociale events

Den ekstroverte medarbejder:

Netværker og er sociale med sine medarbejdere

Arbejder bedst sammen med andre ekstroverte

Kan godt lide at være en del af flertallet

Tænker højt

Foretrækker at bevæge sig rundt fremfor at sidde stille

Får nye ideer gennem samtale og diskussion med andre

Keder sig nemt, hvis arbejdet er ensformigt

Er god til at markedsføre sig selv

Er gode til at kommunikere og stiller mange spørgsmål

Anser ikke afbrydelser som forstyrrelser, men som afveksling

Få mest muligt ud af de introverte

Mange virksomheder fokuserer allerede på de ekstroverte, så derfor ligger der ofte et potentiale i at være opmærksom på de introverte og skabe optimale rammer for dem. Både når de er sammen med de ekstroverte og når de virker i det stille – ofte uden behov for at fortælle om sine resultater.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35