Send til en ven   Udskriv15/3 2012 kl. 17:55
Send til en ven

Baggrundsmusik forstyrrer vores kreative sanser

Mange mennesker lytter til musik mens de arbejder, og baggrundsmusik kan både sætte en positiv stemning og nedsætte stressniveauet - men det kan også nedsætte vores kreative evner.

Af Amanda Højme Nielsen

Mange mennesker har for vane at lytte til musik, når de arbejder eller skal koncentrere sig om at læse. Men har det egentlig nogen effekt på vores evne til at koncentrere os om det, vi gør? En undersøgelse fra Windsor Universitetet i Canada viser, hvordan musik er med til at påvirke os på forskellig vis.

Musikken sætter stemningen

Undersøgelsen tog udgangspunkt i software udvikleres effektivitet og resultater, og den viste, at der faktisk var stor forskel på dem, der havde musik kørende i baggrunden, mens de arbejdede, og dem der ikke havde. De der lyttede til musik var langt mere positive, og det smittede af på deres arbejde. Derimod var resultaterne hos dem, der ikke lyttede til musik, dårligere og de var også længere om at udføre deres arbejdsopgaver.

Den samme undersøgelse viste også, at musik ikke automatisk er med til at løfte ens effektivitet. Hvis man ikke er vant til baggrundsmusik, tager det lidt tid at vænne hjernen til den nye arbejdsmetode. Det har selvfølgelig også en betydning hvilken slags musik der lyttes til; meget naturligt var hurtig musik med til at øge anspændthed, hjerterytme og blodtryk, hvori rolig musik havde den modsatte effekt.

Yndlingsmusik nedsætter stressniveauet

Et interessant tvist i undersøgelsen var, at hvis man lyttede til sin ynglingsmusik – uanset genre – reducerede det stressniveauet hos den enkelte. Med andre ord, du bør vælge din ”arbejdsmusik” baseret på, om du arbejder bedst i hurtigt eller roligt tempo.

Musikken forstyrrer det kreative center

Selvom undersøgelsen fra Windsor Universitet viser, at musik generelt er med til at påvirke vores arbejdsproces positivt, påpeger Tom DeMarco og Timothy Lister i deres bog, Peopleware, at musik forstyrrer vores kreative center i hjernen. Påstanden bygger på en undersøgelse foretaget af Cornell Universitetet i New York, hvor en gruppe studerende blev sat til at løse forskellige opgaver med og uden musik. Musikken havde ingen indflydelse på simple matematiske opgaver, men det blev straks nogle andre og dårligere resultater, da opgaverne krævede mere kreative løsninger.

Årsagen bunder i, at mange af vores daglige arbejdsopgaver processes i vores venstre hjernehalvdel. Musik bliver opfanget af den højre del af hjernen, hvor vi også trækker på de mere kreative kræfter, og hvis vi derfor er optaget af at lytte til musik, kan vi, ifølge DeMarco og Lister, at vi ”går glip af” kreativitet.

Analysen fortæller intet om, hvorvidt de deltagende i undersøgelsen var vant til at lytte til musik eller ej, og man kan måske derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt påstanden gør sig gældende i alle kreative sammenhænge eller om det også kommer an på vaner og tilpasning.

Konklusionen for undersøgelserne må være, at musik med fordel kan bruges i nogle situationer og at kan have fordel af at have fred og ro til at koncentrere sig, når man skal være kreativ.

Læs mere om Peopleware her:

http://javatroopers.com/Peopleware.html

Læs mere om undersøgelsen foretaget af Windsor Universitet her:

http://web4.uwindsor.ca/musicandwork

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35