Send til en ven   Udskriv14/10 2013 kl. 14:22
Send til en ven

Vend modarbejde til samarbejde

Samarbejde skaber effektive processer og bedre resultater. Læs her om en metode til hvordan en leder kan vende modstand og skabe et ønske om at samarbejde. En 3-trins metode udviklet af ledelsesprofessor Brian Uzzi.

Af Lene Piilgaard

Hvad gør man, hvis man som leder bliver modarbejdet?

Professor


Tillid baserer sig på følelser
i virkeligheden kan din indstilling udelukkende basere sig på det følelsesmæssige grundlag: jeg er truet.


Denne effekt er ikke bare en psykologisk problemstilling. Den er også fysiologisk påvirket, forklarer professor Brian Uzzi i Harvard Business Review. Når vi oplever at føle os truet, trækker blodet sig væk fra den tænkende del af hjernen (kaldet det cerebrale cortex, eller frontallappen) og strømmer i stedet til hjernens mindst frivillige del: reptil-hjernen. Når det sker, lukker vi af for at tage ny information ind, og handler mere pr. refleks.
Det betyder i praksis, at andre vil kunne præsentere dig for det ene gode, logiske argument efter det andet, og lige lidt vil det hjælpe på, hvad du mener om den person, du føler dig truet af.

Sådan ændrer du modarbejde til samarbejde:

Første trin: Omdirigering af følelser

Omdiriger din modstanders negative følelser, så de handler om noget andet end dig. Vælg en anden eller en part, der ligger væk fra både dig og din modstander, og som ingen af jer har nogen direkte kontrol over. Det kan fx være beslutninger fra bestyrelsen, ledelsen eller ny lovgivning.

Selv om denne manøvre virker let gennemskuelig, kan teknikken ifølge Brian Uzzi, sammenlignes med, når vi komplimenterer og smigrer hinanden: vi ved godt, at det er det, der foregår, men det har stadig en positiv virkning på os.

Andet trin: Skab gensidig tillid

Efter at du har flyttet opmærksomheden fra dig selv, skal du forsøge at skabe et forhold til personen, der modarbejder dig. Det gør du ved ”at give noget”, før du beder om noget. Du må nødvendigvis opgive noget af værdi for at signalere, at du ønsker forandring i jeres forhold. Vær opmærksom på, at hvis du giver noget og blot med det samme beder om noget igen, er det ikke et forhold, du er ved at opbygge – dette signalerer i stedet handel.

Vær meget bevidst om, hvad du skal give. Ideelt set skal det være noget, der er let at gengælde, og som giver din modstander en umiddelbar ændring til det bedre, og han skal vide at det er dig, der står bag. Du kan fx give vedkommende mere synlighed, fx ved at tilbyde en plads ved et vigtigt møde. Det er håndgribeligt, og giver din modstander umiddelbar følelse af at få foræret indflydelse. Samtidig er det let at gengælde, fordi personen ved mødet bliver en naturlig opbakning for dig.


Tredje trin: Bring rationalitet ind i relationen
Brian Uzzi mener, at du er nødt til at bringe rationalitet ind i opbygningen af en relation til din tidligere modstander, da rationalitet etablerer de fremadrettede forventninger til det spæde forhold, som du gennem de to andre trin har startet. Det er vigtigt, at dine anstrengelser ikke misforstås som pludselige indskydelser eller tilfældige lappeløsninger. Den anden person skal få tillid til, at du i det lange løb er interesseret i at gøre noget ved jeres forhold.

Derfor er det vigtigt at du giver vedkommende en klar fornemmelse af, at der er en rationel forklaring på dine beslutninger og at det har en værdi for ham at indgå i dette nye, anderledes forhold. Det kan fx gøres ved at forklare, at du sætter meget pris på hans ekspertise, men at han er udskiftelig. Du skal selvfølgelig ikke true ham direkte. Du kan neutralt sige: ”Som du kan se af mødet, er jeg nødt til at have dig, eller en som dig, der bakker mig op i mit arbejde..”.

Tid er en væsentlig faktor
Målet med at følge ovennævnte tre trin er, at både du og din (tidligere) modstander har ændret jeres indstilling til hinanden til, at ingen af jer længere er direkte modvillige overfor tanken om at samarbejde. Det vil sige, gennem Rationalitet (3) følger Omdirigering (1) og Gensidighed (2), og I skal begge gerne have fået et skub mod at se jeres situation fra et begrundet standpunkt, hvor begge fuldt forstår de forventninger og fordele, som I har i et fælles samarbejde. Din modstander skal gerne derhen, hvor han er klar over, at han står overfor en værdifuld mulighed, som han kunne gå glip af, hvis han fortsætter med at modarbejde dig.

Brian Uzzi understreger, at selvom metoden har vist sig effektiv i mange tilfælde, er der selvfølgelig ikke en garanti for at metoden virker hver gang. Men styrken i metoden ligger til gengæld i, at den kan bruges på mange forskellige niveauer i en organisation.

Forståelse og mod er nødvendig
Den beskrevne metode kræver mod, fordi den kræver, at du handler, og ikke blot opfatter situationen som en kronisk tilstand, du skal udstå. Du skal holde fast i, at ved en aktiv indsats kan situationen ændres. Men før du går i gang med at ændre på en situation, er det vigtig, at du forstår de følelsesmæssige mekanismer, som er på spil, når vi kæmper og rivaliserer mod hinanden. Ifølge Professor Brian Uzzi falder mange forsøg til jorden, fordi der ikke er en forståelse for, hvordan tillid spiller ind på det manglende samarbejde.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35