Send til en ven   Udskriv17/7 2012 kl. 9:57
Send til en ven

11 trin til effektiv brainstorming

Hvis det gøres på den rigtige måde, kan en gruppe-brainstorming være en effektiv måde at generere nye ideer og indgangsvinkler på. Skab rammerne og sørg for den rette styring, så der opnås de bedst mulige resultater.

Af Erik Bernskov

Brainstorm i grupper

Når man samler flere menneskers erfaringer, viden og kreativitet, er der god grobund for nye ideer, indgangsvinkler og udvikling. Brainstormingsmøder i grupper kan derfor være en oplagt mulighed, når der skal udvikles ideer eller findes nye vinkler på diverse projekter og problemstillinger.

Som enhver anden gruppebaseret aktivitet kan brainstorming være med til at skabe sammenhold og engagement. Som ansvarlig for en brainstormingssession er det dit ansvar, at mødet forløber på en sådan måde, at det fremmer gruppens sammenhold og får alle til at føle, de bliver hørt og er involverede. Når alle de individuelle deltagere føler sig som en værdifuld del af gruppen, er alle med til at løfte niveauet af kreativitet.

De bedste resultater opnås som regel, når der gives plads til individuelle og gruppebaseret brainstorming. Dette kan være en udfordring i sig selv, men det er især vigtigt hvis en større gruppe skal holde fokus på et bestemt koncept i en længere periode.

For at skabe de bedste rammer for en effektiv brainstormingssession, kan du gøre brug af en eller flere af de følgende 11 trin:

 • Find nogle uforstyrrede og behagelige omgivelser. Det kan enten være et mødelokale i virksomheden eller et eksternt lokale udenfor de normale rammer.

 • Udvælg hvem der løbende skal notere ideer ned et sted, hvor alle kan se dem. Det kan fx være på en tavle eller en computer med tilkoblet projektor.

 • Hvis de tilstedeværende ikke kender hinanden godt på forhånd, så forbered en kort øvelse, hvor alle bliver introduceret og kort lærer hinanden at kende.

 • Definer den problemstilling, som skal imødekommes og opstil eventuelle vigtige punkter. Gør det helt klart at mødets formål er at generere så mange ideer som muligt.

 • Giv de tilstedeværende tid til at tænke og notere hver for sig i begyndelsen af brainstorming sessionen, så der kan komme så mange ideer på bordet som muligt.

 • Giv alle mulighed for at forklare og fremlægge de ideer, de har noteret hver for sig.

 • Opfordr alle til at bygge videre på andres ideer efterhånden som de bliver præsenteret.
 • Undgå at kritisere de ideer der bliver fremlagt. Kritik eller nedladende kommentarer kan få nogle til at holde deres ideer tilbage, og det fremmer ikke en god brainstorming session. Alle ideer, gode som mindre gode, skal imødekommes positivt.

 • Vær åben overfor kreativitet og alternative ideer og forslag.

 • Undgå at lade samtalen gå for langt ud af en irrelevant tangent. Som ordstyrer er det dit ansvar at holde fokus på formålet og sørge for, at så mange ideer som muligt kommer på bordet, og at alle ideer defineres på en forståelig og tilgængelig måde.

 • Hvis det er en længere brainstorming, så sørg for at planlægge korte pauser – det gør det lettere at bevare koncentrationen.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35