Send til en ven   Udskriv28/2 2013 kl. 10:38
Send til en ven

Webbaseret korrekturlæsning af engelske tekster

Selvom de fleste danskere taler og bruger engelsk på et højt niveau, er der alligevel stor forskel på dagligt sprogbrug og det mere formelle, engelske skriftsprog. Det kan derfor godt betale sig at investere i professionel korrekturlæsning, hvis du vil sikre dig et konkurrencedygtigt, skriftligt niveau.

Af Amanda Højme Nielsen

Der er mange gode grunde til at ofre lidt ekstra tid og penge på professionel korrekturlæsning inden det engelske CV, manuskript, de officielle dokumenter eller afhandlinger sendes af sted. Sproglige eller grammatiske fejl og mangler i officielle dokumenter eller på dit CV kan meget nemt aflede opmærksomheden fra dit egentlige budskab. Sender du fx et engelsk CV med adskillige grammatiske fejl og mangler af sted til en potentiel arbejdsgiver, vil du med stor sandsynlighed blive placeret længere nede i bunken af ansøgninger – også selvom du måske besidder de rette kompetencer til jobbet.

Faktum er, at de grammatiske fejl eller mangler i langt de fleste tilfælde kan aflede læsers opmærksomhed fra indholdet – og dermed forringe dine chancer for at blive taget i betragtning.

Få bugt med grammatikken

Det er ingen skam at få læst korrektur på sine personlige dokumenter, hvis man vil sikre sig, at grammatikken er i orden. Faktisk kan det endda være en lærerig proces at få sat et par ekstra øjne på sit skriftlige arbejde.

For et ganske lille beløb kan du få professionel korrekturlæsning på dit engelske CV eller andre formelle dokumenter. Fx tilbyder firmaet anchorenglish.com korrekturlæsning af engelske eller amerikanske specialister, som har engelsk som deres modersmål.

Priserne beregnes ud fra antallet af ord i dokumentet og ligger på 0.14 kr. pr. ord. Desuden findes specielle prisfald, hvis dokumenterne overstiger en vis ordmængde. Skal du således have læst korrektur på et engelsk CV på under 2000 ord, kan du i løbet af 72 timer få læst korrektur til omtrent 200 kr.

Flere muligheder

Der findes selvfølgelig flere forskellige udbydere, når det kommer til professionel korrekturlæsning på engelsk. Her er 2 gode bud:

www.anchorenglish.com

En britisk virksomhed som tilbyder korrekturlæsning på både britisk-engelsk og amerikansk-engelsk. På hjemmesiden finder du fakta om de editorer, som beskæftiger sig med korrekturlæsningen samt let gennemskuelige priser, gennemlæsningsmetoder og ventetider.

www.englishtrackers.com

En virksomhed som primært henvender sig til folk, som ikke har engelsk som deres modersmål. Prisen ligger på omkring 550 kr. For 2000 ord – mere konkrete priser kan beregnes direkte på hjemmesiden. Alle dokumenter læses af 2 forskellige editorer, og gennemlæsningen inkluderer rettelser af vendinger, ordstillinger eller termer.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35