Send til en ven   Udskriv28/6 2012 kl. 9:35
Send til en ven

Giv effektiv feedback til dine medarbejdere

God og konstruktiv feedback kan være med til at opretholde eller øge arbejdsindsatsen og hjælpe medarbejdere til at udvikle deres kompetencer.

Af Erik Bernskov

Konceptet ”feedback” er én af de bedste kommunikationsmuligheder mellem arbejdsgiver og medarbejder, når det bliver gjort på den rigtige måde og med rette intentioner. Konstruktiv feedback er nødvendig for at afstemme forventninger og genererer udvikling.

Som leder kan det være en udfordring at give regelmæssig konstruktiv feedback til sine medarbejdere, både individuelt og i grupper. Nogle kan have svært ved at give kritik eller finde balancen mellem for lidt og for meget ris eller ros. Nøglen til god og konstruktiv feedback ligger oftest i, hvordan det bliver givet – feedback skal gives ofte og med respekt.

Gør feedback til en positiv oplevelse

Selvom feedback ikke altid er positiv, skal den være konstruktiv – det er altid bedre at få kritik, hvis man også forstår, hvordan og hvad det kan bruges til. Formålet med at give feedback er ikke at gøre opmærksom på alle fejl, men at motivere til forbedring, og det opnår man sjældent, hvis man kritiserer og er bebrejdende eller nedladende i sit tonefald. Som tommelfingeregel er det en god ide at fokusere på det positive – nemlig det, der kan forbedres.

Feedback fungerer bedst, når det gives ofte. Giv feedback løbende og følg op. Jo oftere du er i stand til at tale med dine medarbejdere og gøre feedback til en udviklingsproces i stedet for en årlig evalueringssamtale, desto bedre vil det blive modtaget. For dig som leder handler det, om få medarbejdere til at føle sig trygge omkring feedback.

Formel og uformel feedback

Feedback kan gives både formelt og uformelt – og begge dele er vigtige, når du gerne vil gøre feedback til en naturlig og effektiv del af arbejdspladsen. Feedback kræver konstant opmærksomhed. Vær ikke bleg for at rose og give klap på skulderen, når muligheden byder sig. Hvis du anerkender godt udført arbejde eller en god arbejdsindsats i formelle såvel som uformelle situationer, vil det også være lettere at give konstruktiv kritik under mere formelle omstændigheder, når det er nødvendigt.

Når der skal gives konstruktiv kritik i mere formelle situationer, så gør det under fire øjne og vær så vær præcis og kortfattet som muligt. Hold dig til pointen og de specifikke omstændigheder og lad være med at komme med generelle eksempler. Giv kritik ud fra dit eget perspektiv, og fortæl om din egen opfattelse af situationen – på den måde undgår du at sætte vedkommende i bås.

Undgå desuden at komme ind på mere end en eller to kritik-punkter ad gangen, og indled og afslut samtalen med det, vedkommende gør godt. Lad aldrig en samtale handle udelukkende om fejl og mangler. Selv når du er nødsaget til at give kritik eller irettesætte, bør du holde fokus på forbedring. Vær specifik med hensyn til, hvor en given situation kan forbedres, og hvad vedkommende skal ændre eller gøre anderledes næste gang. På den måde undgår du grå zoner og usikkerhed omkring dine og virksomhedens forventninger og holdning.

Følg op

Hele formålet med feedback er udvikling, øget arbejdsindsats og succes. Hvis du giver feedback, men aldrig følger op, vil det være meget ligesom at forberede en kage, du aldrig putter i ovnen – du vil ikke opleve resultatet af dit arbejde med at give feedback. Opfølgning giver dig muligheden for at vejlede og hjælpe medarbejdere i deres udviklingsproces samt korrigerer projekter løbende.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35