Send til en ven   Udskriv21/6 2011 kl. 15:56
Send til en ven

Få succes i dit nye job - efter en opsagt forgænger

Hvis du overtager et job efter en medarbejder eller leder, der er blevet afskediget, så bliver der holdt ekstra godt øje med dig. Vær derfor opmærksom på, at du får en god start.

Af Erik Bernskov

Når du begynder i et job, hvor din forgænger er blevet afskediget, så pas på med at dømme ham eller hende. Der er aldrig to sitUationer, der er ens, så brug sund fornuft og dømmekraft, når du vurderer hvad der er gået forud for dig. De situationer, der kan være opstået tidligere og ført til en afskedigelse kan have været pga.
manglende faglige kompetencer, manglende lederegenskaber, manglende sociale/menneskelige egenskaber men det kan også være pga. dårlig kemi med den nærmeste overordnede eller dårlig ledelse af den afskedigede forgænger.

Tal aldrig dårligt om andre – heller ikke en mislykket kollega eller medarbejder. Det siger kun noget om dig selv. Der er altid omstændigheder og forudsætninger, som du måske ikke kender. Tal derimod kun med respekt om din forgænger og andre. Fokusér også kun på det gode resultater, der tidligere er blevet opnået.

Skab overblik over situationen

Når du begynder i jobbet, så er det vigtigt at få et klart billede fra din overordnede omkring hans/hendes opfattelse af situationen, hvad der er mislykket og hvad dine succeskriterier er. Spørg ind til tidligere omstændigheder og forudsætninger og bliv bekendt med organisationen, mål og økonomiske forudsætninger.

Hvis der er tale om tidligere dårlig ledelse så hold samtaler med hver enkelt involverede medarbejder/sideordnet kollega. Her er det vigtigt at du lytter uden at love noget, så du ikke bagefter risikerer at miste din troværdighed. Stil spørgsmål til hvad der er gået godt og skidt. Lær dit nye team at kende og skab tillid.


Hvis der er tale om overtagelse af et mislykket projekt (fx udviklingsprojekt), så lær teamets kompetencer at kende. Tal med alle involverede i projektet og få deres opfattelse af, hvad der er gået galt.
Spørg desuden også andre eksperter/fagfolk om deres mening. 

Lav en statusrapport

Når du har fået et overblik over situationen er det vigtigt at din chef og/eller dine kolleger bliver gjort opmærksom på denne. Udarbejd derfor uopfordret en statusrapport, hvor du på en faktuel måde gør rede for hvordan tingene var, der du begyndte i jobbet. Derved vil du senere kunne referere til hvordan tingene var før og hvilke ændringer, der er sket efterfølgende.

Læg en kortsigtet plan

Find frem til ”quick wins” (hurtige sejre). Dvs. omkostningsfrie eller billige løsninger/ændringer, som hurtigt skaber synlige resultater. Disse viser, at du er handlekraftig og skaber tillid til dig.

Involver andre i din slagplan. Det er imidlertid vigtigt, at du ikke lover for meget, men til gengæld leverer mere end det lovede.

Fortæl din chef, hvordan du vælger at prioritere – og få hans/hendes opbakning. Få desuden opbakning til eventuelle nødvendige ekstra ressourcer, som er en forudsætning for at opnå succes.

Gennemfør planen 

Gør en ekstraordinær indsats for at nå målene i planen. Aflevér altid et godt stykke arbejde til tiden.

Generelle råd til opnåelse af succes i et nyt job

- Lær af andres fejltagelser – og undgå dem selv.
- Brug ressourcerne på det, der har betydning.
- Find frem til både de formelle og uformelle magthierarkier i virksomheden/afdelingen.
- Sørg løbende for at dit arbejde bliver bemærket.
- Lav uopfordret statusrapporter omkring opnåede mål/quick wins.
- Læg en langsigtet plan.
- Lær firmaets kultur at kende.
- Hvis du er chef, så informér løbende dine medarbejdere om alle relevante emner.
- Find frem til positive kulturbærere i virksomheden og allier dig med dem.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35