Send til en ven   Udskriv3/7 2012 kl. 15:38
Send til en ven

Dine værdier har værdi for valg af job - DEL 2

Afklaring af arbejdsrelaterede og private værdier er en vigtig del i outplacementforløb og ved karrierecoaching.

Af Henning Larsen

Afstem arbejdsrelaterede og private værdier

Inden du skal vurdere dine vigtigste arbejdsrelaterede værdier i forhold til din fremtidige karriere skal du afstemme de 2 værdisæt. Hvis der er modstridende værdier – og disse har høj prioritet – skal du finde en måde at håndtere dette på. Eventuelt i samråd med din partner.

For at illustrere for dig, hvorfor det er vigtigt, at overveje dit sæt af arbejdsrelaterede værdier og muligheden for et god trivsel i dit måske kommende job, vil jeg nævne et eksempel, hvor personen det omhandler, ikke havde vurderet dette.

En veluddannet HR medarbejder, som skulle skifte job i forbindelse med nogle nedskæringer, kontaktede mig for et netværksmøde. Vi havde en fælles bekendt. Medarbejderen, en mand på 42 år med kone og 2 børn, ville gerne fortsat arbejde indenfor sit HR område. Han blev ved samtalen med mig anbefalet, at han skulle fokusere på sine værdier og han kunne eventuelt komme tilbage, for at drøfte en mulig fremtidig arbejdsgiver.

Efter et par måneder hørte jeg ad omveje, at HR medarbejderen havde fået nyt job – hos Mærsk. (dette nævner jeg ikke for at være kritisk overfor Mærsk, jeg har selv haft nogle fantastiske år der). Mærsk er kendt for en kultur, der kræver af medarbejderen, at indsats og struktur skal være i orden. Du har sikkert allerede et billede af, hvordan det vil være, at være ansat hos Mærsk.

Efter 3 måneder, blev jeg igen kontaktet af HR medarbejderen. Han havde mistet sit job – og ”det kunne jo ikke fungere, når arbejdsvilkårene var sådan” sagde han. Hvis han havde foretaget en analyse af sine værdier og disse holdt op mod de meget synlige Mærsk værdier, skulle han have takket nej til jobbet og i stedet have arbejdet videre med de andre gode muligheder han havde. Nu skulle han starte forfra!

Det er jo ikke alle virksomheder, der har så tydelige værdier som Mærsk. Men du kan altid ved de interview, du kommer til, forberede dine spørgsmål således, at du får en fornemmelse af virksomheden. Og du vil få det bedste bedømmelsesgrundlag, hvis du også får lejlighed til at møde kommende kollegaer og tale med dem. På samme måde kan du forberede dig til interne jobskift. Du kan tale med din kommende chef, men også meget gerne med dine kommende kollegaer.

Et andet – og mere positivt eksempel er:

En af vore faste kunder havde en gruppe medarbejdere, som blev tilovers i forbindelse med flytning af arbejdsområdet til udlandet. En af medarbejderne, en kvinde på 49 år, havde arbejdet med et mix af bogholderi opgaver. Hun fik, som de øvrige berørte medarbejdere, et procesforløb hos os, med henblik på at finde et nyt job internt eller eksternt.

Der opstod så et administrativt job i en anden afdeling, end den hun kom fra. Jobindholdet var meget anderledes og det væsentlige i det tilbudte job var, at hun skulle servicere en stor flok medarbejdere og foretage ikke komplicerede administrative opgaver.

Vi foretog i fællesskab en værdianalyse, der viste, at jobindholdet for hende var lavt prioriteret. Til gengæld var samspillet med andre prioriteret meget højt og ansvaret for egne opgaver var også i toppen af listen. Hun prioriterede videreuddannelse, indflydelse, arbejdsmængde og arbejdstid lavt. Til gengæld var personaleforhold, virksomhedens størrelse (stor) og sociale aktiviteter højt prioriterede. Hun fik jobbet og er stadig meget glad for det!

Dine personlige værdier er ikke konstante. Du vil opdage, at hændelser i dit arbejdsliv og i dit privatliv kan få din prioritering til at ændre sig. Og der kan komme nye på listen. Med passende mellemrum kan du derfor med fordel gennemføre din værdianalyse og checke, om du stadig er i rette position og også om du vil være det i den kommende periode.

Tilbage til det indledende spørgsmål. Svaret er: ”JA, bestemt! Værdier har stor værdi.”

Om artiklens forfatter:

Henning Larsen er partner i HEL udvikling, der siden 1991 har beskæftiget sig med lederudvikling og outplacement. Blandt kunderne tæller nogle af Danmarks største virksomheder.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35