Send til en ven   Udskriv26/6 2012 kl. 19:01
Send til en ven

Dine værdier har værdi for valg af job - DEL 1

Afklaring af arbejdsrelaterede og private værdier er en vigtig del i outplacementforløb og ved karrierecoaching.

Af Henning Larsen

Du har sikkert hørt om værdier. Måske i forbindelse med, at din arbejdsgiver har introduceret disse, lavet plakater, hvor de står med store typer og måske gennemført nogle møder, hvor værdierne blev præsenteret. Denne form for værdier er en del af virksomhedens kultur og kun fremtiden kan vise, om du og dine kollegaer tager værdierne til jer.

De værdier, som du her kan læse om, er imidlertid dine egne henholdsvis arbejdsrelaterede og personlige/private. Påstanden er, at der skal være mulighed for, at dine 2 sæt værdier kan eksistere sammen og at din arbejdssituation (jobbet, virksomheden) skal imødekomme dine værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, vil du sikkert hurtigt søge videre til et andet job i en anden virksomhed. Og det betyder tab for dig og den virksomhed du forlader.

Med rette kan du spørge om, hvordan det er muligt, at vide noget om jobbets og virksomhedens muligheder for at imødekomme dine værdier. Det er jo ikke noget, der direkte kan aflæses på virksomhedens hjemmeside. Og de værdier, der står her, er typisk af den slags, som blev nævnt i indledningen.  

Analysér og prioritér dine værdier

Når du har brug for, at fokusere på dine værdier, skal du gennemføre en analyse, hvor såvel dine arbejdsrelaterede som private værdier bliver undersøgt og prioriteret. Ud fra det enkelte værdibegreb kan vi hver især opfatte noget forskelligt. Tag for eksempel ”et godt arbejdsklima”. Hvad lægger du i dette begreb. Og spørg eventuelt en kollega og du vil erfare, at denne person har sin udlægning af begrebet – og det er ikke sikkert, at det svarer til din.

Når du skal prioritere dine værdier, hver gruppe for sig, er det vigtigt, at du mærker efter hvad din mavefornemmelse er. Der er ikke rationelle signaler, der kan hjælpe dig med din prioritering. Og grunden til at du skal prioritere er jo, at toppen af din liste over værdier, skal imødekommes i jobbet og virksomheden, for at du kan trives på længere sigt.

”Top fem” arbejdsrelaterede værdier indsamlet fra HEL udviklings outplacement- og karrierecoachingforløb: 

Top fem arbejdsrelaterede værdier, op til 45 år:

 • Løn
 • Arbejdstid
 • Indflydelse
 • Ansvar
 • Arbejdsted/geografi 

Top fem arbejdsrelaterede værdier, over 45 år:

 • Arbejdsklima
 • Indlfydelse
 • Personaleforhold
 • Personlige udvikling
 • Jobindhold

 Hvordan vil du selv prioritere dine arbejdsrelaterede værdier?

På samme måde kan du analysere og prioritere dine private værdier. Blandt disse er der måske en endnu tydeligere bevægelse afhængigt af alder, uddannelsestrin og status (parforhold og børn). Som ung vil du og de fleste have fokus på den tryghed, som en god økonomi og stabile forhold kan give – især når du skal etablere din egen familie. Men hvis du har ambitioner rent karrieremæssigt, kan det også tænkes, at du prioriterer efter- og videreuddannelse højt, og at du dermed er indstillet på at bruge en del af din fritid, på at dygtiggøre dig yderligere.

”Top tre” private værdier indsamlet fra HEL udviklings outplacement- og karrierecoachingforløb.

Top tre private værdier, op til 45 år:

 • Økonomi
 • Samliv
 • Bolig

Top tre private værdier, over 45 år:

 • Familien
 • Den 3. Alder
 • Fritidsinteresser 

Du kan nu fortsætte selv med at prioritere dine private værdier…

 

… DEL 2 af “Dine værdier har værdi for valg af jobfølger.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35