Send til en ven   Udskriv15/2 2013 kl. 10:01
Send til en ven

Flere offentlige jobs i sigte

Det samlede antal jobannoncer er stigende, og det er især den offentlige sektor, som hjælper statistikken godt på vej.

Af Julia Bernskov

Siden foråret 2008 har der været fald i udbuddet af jobannoncer. I henholdsvis december 2012 og januar 2013 er 16.000 nye jobannoncer lagt på nettet – det er det højeste niveau siden krisens start.

I forhold til januar måned sidste år, er der i år tale om en sæsonkorrigeret fremgang på 1000 jobannoncer. Selvom både den private og offentlige sektor har været ramt af krisen, har faldet i antallet af jobannoncer været størst i den private sektor. I løbet af 2012 er antallet af ledige jobs i den offentlige sektor steget, bl.a. som følge af de tilpasninger, der blev foretaget i kommunerne i løbet 2010 og 2011.

Udover den svagt stigende offentlige beskæftigelse, er der også fremgang i antallet af funktionærstillinger i den private sektor. Dog er niveauet af ikke-funktionærstillinger fortsat relativt lavt. Manglen på nye udbudte jobs i den private sektor skal selvfølgelig ses i lyset af den danske økonomi, som har sat sine spor på arbejdsmarkedet. BNP er faldet med 0,7% i perioden 3. Kvartal 2010 til 3. Kvartal 2012 og i samme periode er beskæftigelsen faldet med 20.000 personer.

Analyse: www.danskebank.dk/danskeanalyse

Forrige12Næste

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35