Send til en ven   Udskriv21/6 2011 kl. 15:18
Send til en ven

6 tips til opbygning af en effektiv uopfordret ansøgning

Den uopfordrede ansøgning skal være fængende. Der vil sandsynligvis ikke blive brugt meget tid på at læse den igennem.

Af Erik Bernskov

Uopfordrede ansøgninger har en virkning, hvis de bruges selektivt og der er gjort et grundigt forarbejde. De virker dog sjældent i relation til et lederjob, medmindre man på forhånd har skabt en god kontakt til virksomheden. Her skal brevet i højere grad ligne et salgsbrev.


Skriv til en navngiven person


En uopfordret ansøgning skal altid have et navn på. Det er strengt forbudt at skrive Att. Personalechefen eller direktøren. Der skal et navn på, så du er sikker på at ansøgningen når frem til den rette person, og du signalerer, at du har sendt en målrettet ansøgning og har kendskab til virksomheden.

Det er vigtigt at du stiler ansøgningen til din eventuelt kommende chef og ikke en anden i organisationen, som egentlig ikke er beslutningstager i forhold til ansættelse af dig.


En fængende overskrift


Lige som når du skriver en ansøgning på baggrund af et opslået job, så lav en overskrift, der både fænger og opsummerer dig på en sælgende måde og evt. samtidig hvilket job du søger uopfordret.


Henvis til eventuelle fælles bekendte/netværkspersoner


Du skaber troværdighed omkring din person, hvis du kan henvise til en fælles bekendt, som kan virke som reference for dig. Det er derfor vigtigt at gøre et stort forarbejde – fx via Linkedin – for at finde frem til en fællesnævner.


Fortæl hvad du kan bidrage med


Det næste er at du kort og præcist fortæller, hvorfor du henvender dig og hvad du kan bidrage med, og. Det er vigtigt, at din eventuelt kommende chef her ser hvordan du kan bidrage til at han har succes med at nå sine mål.

På baggrund af din indsamlede viden om virksomheden vil det være effektivt at skrive om en fælles fremtid og hvordan du evt. kan spare firmaet penge eller øge omsætningen.


En kort afslutning


En uopfordret ansøgning skal ikke være for teksttung, da det er vigtigt, at den skal kunne skimmes og at læseren kan fange de vigtigste budskaber. Afslutningen skal derfor være kort og blot indeholde budskabet om at du har til hensigt at følge op med en opringning få dage efter.


Følg op


Hvis der ikke følges op på ansøgningen, så har du med sikkerhed spildt din tid på at lave den. Der vil således sjældent blive reageret på en uopfordret ansøgning, så det er derfor vigtigt at ringe op til personen, som du har skrevet til og følger op.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35