Send til en ven   Udskriv23/6 2011 kl. 14:59
Send til en ven

Vælg den rigtige type CV

Det omvendt kronologiske CV med resultater er langt det bedste CV til at sælge dig. Et funktionsopdelt CV kan dog med fordel bruges, når du er nyuddannet, skifter branche eller af anden årsag har en grund til at fremhæve dine kompetencer frem for dine præstationer i ansættelser.

Af Erik Bernskov

Der findes i det store hele to forskellige former for CV: det funktionelle CV (også kaldet kompetence CV) og det kronologiske CV. Overordnet kan man sige, at det kronologiske CV fokuserer på dine ansættelsesforhold, hvorimod det funktionsopdelte CV fokuserer på, hvad du har lært af dine ansættelsesforhold. Her gives en kort forklaring på hver af de to CV typer:

1. Det kronologiske CV:

I det kronologiske CV redegør du for dine ansættelsesforhold, uddannelse m.v. i omvendt kronologisk rækkefølge. Efterfølgende beskrives kurser og andre relevante kompetencer. Et godt kronologisk CV beskriver for hvert af dine job eller arbejdsfunktioner dine vigtige ansvarsområder, arbejdsopgaver, arbejdsopgaver, og i dine seneste job beskriver det desuden dine resultater/præstationer.

Et resumé kan placeres før dine ansættelsesforhold, hvis det er vigtigt at fremhæve kompetencer, der ikke fremkommer ved beskrivelsen af dine resultater i dit sidste job.

2. Det funktionsopdelte CV:

Her fokuseres primært på dine kompetencer og kvalifikationer. Disse kvalifikationer præsenteres som det første i dit CV, hvorefter kvalifikationerne udbygges med konkrete eksempler på job. Efterfølgende opremses job, uddannelse og kurser. I denne type CV udelades ansvarsområder, arbejdsopgaver og opnåede resultater, og der fokuseres udelukkende på de kompetencer, som den potentielle arbejdsgiver søger.

Et kronologisk CV med beskrivelse af ansvarsområder og resultater er den type CV, som jeg som udgangspunkt vil anbefale og referere til i denne e-bog. Denne form for CV giver læseren mulighed for at danne sig et hurtigt overblik, og hurtigt få et indtryk af dine seneste job, kompetencer og resultater.

Langt de fleste arbejdsgivere, der læser CV i forbindelse med ansættelser, ser først og fremmest efter, hvad du har lavet i dine seneste job, samt om det matcher den profil, som de har gjort sig tanker om at ansætte.

Brug af funktionsopdelt CV

Et funktionsopdelt CV/kompetence CV anbefales kun når:

Du fx som nyuddannet ikke har haft nogen ansættelser.

Du har et ønske om at skifte branche, uden nogle elementer fra dine tidligere job kan benyttes.

Du af anden grund har et ønske om at fremhæve dine kompetencer i særlig grad.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35