Send til en ven   Udskriv21/12 2012 kl. 9:00
Send til en ven

Sådan samler du et vinderteam

De fleste af os har prøvet at være en del af et team, hvor samarbejde og arbejdsprocesser var langsommelige og til tider ineffektive. Et team er nemlig ikke bare et team. I et godt og effektivt team bør der tages forbehold for en række faktorer, som spiller ind i det gode samarbejde. Her er 10 elementer, du bør tage højde for, når du vil samle et vinderteam.

Af Amanda Højme Nielsen

En bil er sammensat af forskellige delelementer, som alle har hver deres funktion. Hver for sig er de måske ikke meget værd, men tilsammen danner de rammen for et funktionelt transportmiddel. På samme måde er det med et team. Et team består af forskellige personligheder med forskellige baggrunde og styrker, som sammen skal skabe resultater.

Hvis man ønsker at sammensætte det bedst mulige køretøj – eller det bedst mulige team – skal man have fat i de rigtige komponenter. Med andre ord, hvis du vil samle et vinderteam, må du tage højde for følgende 10 elementer:

  1. Forskellige kompetencer
  2. Forskellige personligheder
  3. Den rette størrelse
  4. En god teamleder
  5. Fællesskab
  6. Konfliktløsning
  7. God kommunikation
  8. En fælles vision
  9. Fleksibilitet
  10. Tillid


Forskellige kompetencer

Et godt team skal bestå af individer med forskellige styrker og kompetencer. Når alle kommer med hver deres kompetencer, bliver den samlede pulje af knowhow på teamet også større.

Forskellige personligheder

Ligeså vel som det er vigtigt med forskellige kompetencer, er det også vigtigt at de forskellige teammedlemmer har forskelige personligheder; her kan det være introverte, ekstroverte, medlemmer med forskellige alder, køn eller sociale baggrunde, som kan være med til at sætte skub i kreativitetsprocessen på teamet.

Den rette størrelse

Der findes ikke et gyldent tal for, hvor mange medlemmer et vinderteam skal bestå af, men det handler om at finde en balance i forhold til teamets formål. For få medlemmer kan spænde ben for udviklingen af et kreativt flow, og for mange medlemmer kan blive uoverskueligt og ineffektivt.

En god teamleder

En bil kan ikke køre uden en motor – og et vinderteam har også brug for en god leder med overblik og evnen til at motivere. Det er helt afgørende at have en motor, der passer til bilen. Dvs. en teamleder, der passer netop til det sammensatte team.

Fællesskab

Det er forskelligt, hvor længe et team skal indgå i et samarbejde, men et team kommunikerer som regel bedre, når de ikke blot føler, de er en del af et team – men også en del af et fællesskab.

Konfliktløsning

Der kan opstå interne konflikter eller uenigheder på et team som følge af forskellige personligheder og baggrunde. Så vær opmærksom på fra starten, hvordan konflikter skal takles og løses.

God kommunikation

Hvordan skal der kommunikeres indbyrdes? God kommunikation mindsker chancen for at der opstår misforståelser og konflikter. Opstil nogle klare retningslinjer for, hvordan der skal kommunikeres blandt teammedlemmer og fra lederens side. God kommunikation kan omfatte alt fra e-mails, antal møder til styring af taletid til møder.

En fælles vision

Et team vil aldrig fungere, hvis ikke alle involverede har en fælles forståelse og vision for formålet og målet. Det er vigtigt for både engagement og motivation, at alle er enige om teamets strategi, proces og mål.

Fleksibilitet

Teamet skal være fleksibelt i den forstand, at samarbejdet er en proces og målet er vigtigere end metoden. Alle parter skal være indstillet på, at det kan blive nødvendigt med justeringer undervejs. Måske finder man eksempelvis undervejs ud af, at man mangler en specifik kompetence til en given opgave, og må indhente yderligere et medlem til teamet.

Tillid

Der skal være tillid mellem alle teammedlemmer såvel som mellem leder og medlemmer. God kommunikation og accept er med til at skabe tillid blandt alle parter.

Disse forskellige succeselementer gør sig selvfølgelig gældende uanset om du selv skal samle, lede eller indgå i et team. Selvom de ovennævnte 10 forslag og et velsammensat team ikke automatisk medfører succesfulde resultater, vil forudsætningerne for selve arbejdsprocessen være langt bedre og mere effektiv. Husk, at kvaliteten og sammensætningen af de forskellige dele også har afgørende betydning for kvaliteten af dit endelige køretøj.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35