Send til en ven   Udskriv21/2 2012 kl. 15:33
Send til en ven

Lederens grundlæggende coaching kvalifikationer

Coaching handler om at skabe en positiv, fremadrettet indstilling. Selvom man som leder ikke er nødvendigvis er ”coach”, er det alligevel én af de mange roller som man engang imellem må påtage sig. Her er 5 kvalifikationer, der gør en god leder til en god coach.

Af Erik Bernskov

Coaching er ikke det samme som rådgivning, terapi, undervisning, træning o. lign. selvom det måske overlapper hinanden. Som leder kan du kun coache medarbejdere, som er villige til at blive coachet (og altså ikke medarbejdere som beklager eller brokker sig eller ser dem selv som ”offer” i en given situation).

Vær positiv

Som coach er din fornemmeste opgave at guide medarbejdere til at præstere deres maksimale og opnå fælles mål. Coaching handler altså hverken om at finde fejl eller irettesætte. En positiv indstilling indebærer, at du ligger ud med og fokuserer på det, der fungerer. Når du ligger vægt på det positive, vil du også få en langt større samarbejdsvilje og respons retur.

Vær begejstret

Begejstring er smittende, og som coach er det din opgave at sætte niveauet for begejstring og entusiasme for et projekt.

Vis tillid

Vi har alle sammen mere eller mindre gode og dårlige dage på arbejdspladsen, og ingen er perfekte – heller ikke lederen. Udvis tillid til dine medarbejdere og stol på at de er ærlige med hensyn til deres arbejde (hermed ikke sagt, at du ikke gribe ind overfor problemer). Stol på, at dine medarbejdere er i stand til at udføre tilfredsstillende arbejde og giv dem ”nok plads” til at kunne udføre deres opgaver. Når man bliver vist den slags tillid, er man også mere motiveret til at udføre et godt stykke arbejde.

Selvom du skal vise tillid til, at dine medarbejdere udfører deres opgaver, er det selvfølgelig stadig din opgave at følge op.

Vær fokuseret

Effektiv coaching er målrettet og fokuseret. Sørg for altid at bevare fokus, når du coacher grupper eller enkeltpersoner – hold dig til emnet.

Bevar overblikket

Når vi forklarer og uddelegerer en arbejdsopgave, fokuserer vi tit på ”hvad” og ikke så tit ”hvorfor”. Som coach er din opgave at få formidlet både hvad og hvorfor, så alle forstår det store, overordnede billede.

Når du skal forklare projekter eller opgaver, så fokusér på også at få delt overordnede mål med dem, som skal udføre arbejdet. Hjælp dine medarbejdere med at se, hvordan deres arbejde bidrager til den overordnede målsætning. En god coach bevarer det store overblik og er i stand til at videreformidle det.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35