Send til en ven   Udskriv14/3 2012 kl. 14:16
Send til en ven

Gode spørgsmål er vejen til coachingsucces

Som coach er din vigtigste kompetencer, at kunne stille de rigtige spørgsmål og dermed hjælpe coacheen til at reflektere over de rigtige ting. Faktum er, hvis du ikke stiller de rigtige spørgsmål, vil du heller ikke få succes med din coaching.

Af Erik Bernskov

Inden du begynder en coaching session, er det en god idé at reflektere over, hvilke typer spørgsmål der kan hjælpe coacheen til at komme videre. Du kan sagtens planlægge og vurdere hvilke typer af spørgsmål, du vil indlede med på forhånd.

Åbne spørgsmål sætter gang i hjernecellerne

Åbne spørgsmål betegnes af hv-ord såsom hvem, hvad, hvor, hvilken, hvornår og hvordan, som ligger op til refleksion og åbne svar. Åbne spørgsmål er altså dem, der både formår at sætte gang i hjernecellerne hos modparten og ”tvinger” vedkommende til at reflektere eller tage stilling, eller giver mulighed for at udtrykke følelser eller holdninger.

Åbne spørgsmål inviterer til, at modparten kan komme med oplysninger og information, som du ikke nødvendigvis ellers ville få; Og det kan selvfølgelig både være godt og skidt under en coachingsession. Nogle gange kan den information, du får, være nyttig, og andre gange spild af tid. Med tiden og lidt øvelse vil det blive nemmere for dig som coach at vurderer hvilke spørgsmål, der er nyttige, i forhold til den enkelte person, du sidder overfor.

Undgå ”hvorfor” når du coacher

Hv-ordet hvorfor er ikke altid lige let håndgribelig i en coachingsituation, og det kan nogle gange lyde mere som en anklage end et oprigtigt forsøg på at finde ud af årsagen. Mange vil nok være uenige i, hvorvidt hvorfor hører hjemme i en coachingsammenhæng, men det letteste er at undgå det. Erstat i stedet hvorfor med hvad. I stedet for at sige ”hvorfor gjorde du det?” så sig ”hvad er årsagen til, du gjorde det?”.

Spørgsmål med alternativer

Lukkede spørgsmål ligger som oftest kun op til en lille vifte af svar som nej og ja og ”det ved jeg ikke”, og er almindeligvis ikke særlig produktive. En anden løsning kunne være at benytte spørgsmål med alternativer, hvori du inkludere et ”eller” og dermed giver modparten valgmuligheder. Denne slags spørgsmål kan bruges til at lede samtalen i en ny retning eller til at afstemme coacheens forventninger fx ”ville du foretrække løsning a, b eller c?”.

Eksempler på åbne spørgsmål:

Hvad har påvirket dig til at tage den beslutning?

Hvad mener du var det vigtigste ved mødet?

Hvilke kompetencer mangler du, får at kunne opnå dit mål?

Hvordan vil du gøre det?

Eksempler på lukkede spørgsmål:

Var det et godt møde?

Tror du, du kan klare opgaven?

Mangler du nogle kompetencer, får at kunne nå dit mål?

Er du villig til at gøre det, der kræves?

Eksempler på spørgsmål med alternativer:

Foretrækker du at arbejde selvstændigt eller i grupper?

Hvad er du mest til: et job i den offentlige sektor, job i en privat virksomhed eller at starte som selvstændig?

Start fra begyndelsen

I begyndelsen af en coachingsession er det en god idé at begynde med lidt bredere spørgsmål, så du får muligheden for selv at lytte dig frem til, hvad coacheen har behov for og i hvilken retning samtalen skal ledes hen. Nøgleordet her er selvfølgelig ”lytte”. Brede, åbne spørgsmål kan give dig de ledetråde, du behøver, hvis du koncentrerer dig om at lytte.

Husk også, at den måde du stiller spørgsmålene på – altså dit toneleje og din kropsholdning – afslører noget om din indstilling. Sørg for at stille spørgsmål med oprigtig interesse og vis, at du lytter.

Husk at holde pauser

Pauser i talestrømmen er en mulighed for både dig og coacheen. Coacheen får tid til at reflektere og du får tid til at lytte og forstå det, han/hun siger og tænke over dit næste skridt. Stil dine spørgsmål præcist, så de er lette at forstå og undgå lange forklaringer. En god coach formår at stille de rigtige spørgsmål og skabe et miljø, hvor det er okay med en refleksionspause, og hvor coacheen føler sig lyttet til, vejledt og forstået.

Det kræver øvelse at stille de rigtige spørgsmål og at gøre det på en måde, så samtalen ledes i den rigtige retning. Det er derfor en god idé, at du på forhånd gør dig tanker om hvilke spørgsmål du vil stille. Ikke mindst de indledende spørgsmål kan være gode at have forberedt og måske ligefrem skrevet ned. Med de rigtige spørgsmål og pauser på de rigtige tidspunkter vil du opnå succes med coaching sessionen. Også her gælder princippet at øvelse gør mester.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35