Send til en ven   Udskriv23/2 2012 kl. 13:22
Send til en ven

8 gode råd til effektiv ledercoaching

Hvis du som leder ønsker at være en effektiv coach, har du brug for en konsekvent fremgangsmåde, når du skal coache dine medarbejdere, imødekomme problemer og fremme effektivitet på arbejdspladsen. Læs her om 8 gode råd til, hvordan du som leder opnår effektiv coaching.

Af Erik Bernskov

Med udgangspunkt i bogen ”Effektiv coaching” af Marshall Cook og Laura Poole (hhv. Professor og coach), er her herunder 8 gode råd til, hvordan du som leder kan hjælpe medarbejdere med at arbejde selvstændigt og målrettet og udvikle nye evner og færdigheder.

Selvom det ikke altid er nødvendigt at bruge alle 8 trin i processen, er det alligevel en effektiv fremgangsmåde at tage udgangspunkt i, når kaster dig ud i at coache andre.

1: Fælles platform

Forud for de resterende 7 trin er det vigtigt, at du etablerer en relation med den eller de person(er), du coacher. Det er dit ansvar at finde en fælles platform, som I sammen kan tage udgangspunkt i og bygge videre på i en coaching situation. Det handler om at opbygge tillid og åbenhed, så I kan arbejder sammen i stedet for parallelt.

Brug gerne de første par minutter af en coaching session til enten at opbygge eller genfinde det fælles niveau – også selvom du i forvejen kender vedkommende godt. De få minutter, du investerer i at identificere, hvordan de har det, vil få modparten til at føle, at du har respekt for hans/hendes følelser, situation eller holdninger, og det vil gøre dem mere modtagelige overfor det, at blive coachet.

2: Identificér problemstillingen

Prøv at tænke på et problem som en mulighed for forandring i stedet for en hæmsko. Hvis du gør det, er det lettere ikke at dvæle ved problemet, men blot se identificeringen af problemstillingen som et nødvendigt led i at finde frem til muligheden.

Før I kan begynde at identificere muligheden, er det vigtigt, at du og den person, du coacher har helt samme opfattelse af, hvad problemstillingen er. Prøv at se problemet fra så mange forskellige aspektier som muligt og vær sikker på, du har forstået vedkommendes synspunkt. Lad være med at tro, du kan skippe dette trin selvom du måske har kendskab til problemet i forvejen. Effektiv coaching begynder med forståelse, så det her er en af de situationer, hvor det kan betale sig at bruge tid på at identificere problemet nøje.

Du kan eventuelt slutte denne del af ved at sige: ”før vi går videre, vil jeg lige sikre mig, at jeg har forstået dig rigtigt. Det her er de punkter, vi skal arbejde med …. Har jeg forstået det rigtigt?”.

3: Skab visionen

Nøglen til effektiv coaching er, at kunne skabe en positiv vision. Når du har forstået problemstillingen, så fokusér på de ting ved det, som kan ændres. Begynd at ”udforske” hvilke muligheder og mulige løsninger der foreligger. Det er din opgave at skabe positivitet omkring problemstillingen.

4: Brainstorm

En god brainstorm handler om at ligge en masse mulige løsninger og ideer på bordet uden at bekymre dig om hvilken løsning, der er den rigtige. Det handler om at finde kreativiteten frem. I en brainstorm er du og den person du coacher, på fuldstændig lige fod. Lad være med at afskrive en idé, før du har vendt og drejet alle muligheder.

Efter nogle minutters brainstorm kan du begynde at finde frem til nogle forskellige, mere konkrete mulige løsningsforslag som I sammen kan diskuterer og opveje mod hinanden.

5: Handlingsplan

I er nu kommet frem til den bedst mulige løsning og skal i gang med at lave en handlingsplan for, hvordan det hele skal sættes i værk. Lav en simpel handlingsplan med det overordnede mål og nogle delmål – angiv ansvar og tidsfrist ud for hvert delmål.

Et vigtigt element ved en handlingsplan er også at kunne bruge den i en senere evaluering – vær derfor sikker på at nedskrive præcis hvad, du vil opnå og hvordan.

6: Forpligt

Vær sikker på, at alle de involverede er enige og klar til at forpligte sig og gøre deres del. Husk også at give udtryk for din villighed til at forpligte dig. Det er din opgave at opbygge en positiv energi omkring målsætningen.

7: Ros

Du har forhåbentlig været opmuntrende og givet ros for gode ideer, kreativitet og forpligtelse undervejs i coachingprocessen, men derfor er det alligevel godt at slutte af med at sige de overordnede, positive ting, du har bemærket (du kan give udtryk for dette til en gruppe men også individuelt). Når du kommenterer noget mere generelt såsom kreativitet, engagement, vilje, viden m.m. vil det give den/de personer, du har coachet en bekræftelse af, at du har lyttet til og forstået dem.

8: Følg op

Brug nogle minutter i slutningen af coaching sessionen på at planlægge hvornår og hvordan, der skal følges op. Det er ikke meningen, at opfølgning skal resulterer i et hav af møder, men det bør være en måde at opretholde deadlines på.

Opfølgning gør det lettere at måle fremgang, forandring og succes. Samtidig er der større chance for, at medarbejdere som ellers ville være tilbageholdende, vil komme med spørgsmål eller bekymringer, når de rapportere om deres fremskridt.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35