Send til en ven   Udskriv8/4 2014 kl. 10:18
Send til en ven

En krise i virksomheden kan skabe muligheder

Svære tider rammer med sikkerhed langt de fleste virksomheder på et eller andet tidspunkt. Om det så er som følge af ordrenedgang, priskrig, manglende likviditet, øgede produktionsomkostninger, tab af nøglemedarbejdere eller noget helt andet. Modgang og svære tider kræver effektiv og målrettet ledelse. Her får du 5 bud på, hvordan du som leder kan vende modgang til medgang.

Af Erik Bernskov

Der findes flere gode eksempler på virksomheder, som er kommet succesfuldt igennem en kriseperiode. Blandt de mere kendte har vi i Danmark fx Lego og i USA har de fleste hørt om, hvordan Steve Jobs kom tilbage til Apple i en krisetid og gjorde firmaet til det mest værdifulde i verden. Desuden oplevede mange virksomheder i stort set alle brancher at komme styrket igennem den nyligt overståede finanskrise ved at tilpasse organisationen til en helt ny virkelighed.

Her er 5 bud på, hvad du som leder - eller som del af en ledelse - kan gøre for at komme styrket igennem en krise og stå endnu stærkere.

Tid til evaluering

Krisetider er den oplagte mulighed for at genevaluere virksomheden, dens værdigrundlag og mål. Hvad er virksomhedens interne/ekstern styrker, svagheder og trusler? I perioder med stor forandring er det vigtigt at have et overblik over sin egen virksomheds profil og status – både på godt og ondt.

Perspektiv

Put de langsigtede briller på, og prøv at visualisere virksomhedens fremtid. Hvad vil du/I opnå? Hvad er virksomhedens nuværende kurs, og er I på vej i den rigtig retning? I svære tider er det en vigtig evne at kunne zoome ud og danne sig et større overblik og dermed lettere bevare fokus.

Strategisk planlægning

Når alle detaljer er kommet på bordet, kan du være mere strategisk i din fremgangsmåde. Fokusér på de interne/eksterne trusler og svagheder. Hvordan kan disse udnyttes bedre eller vendes til styrker? Skal virksomheden ændre kurs eller blot foretage nogle ændringer? Kort sagt, brug tiden på at planlægge virksomhedens fremadrettede aktiviteter, find muligheder for udvikling og eksport.

Kreativitet

Det kan være nødvendigt at tænke ud af boksen; finde på nye løsninger eller måder at gøre tingene på. Nogle gange kan små ændringer have stor virkning. Brug din virksomhed og dine medarbejdere til at genere kreativitet. Udover at finde nye muligheder og løsninger, kan den kreative fremgang også være et frisk pust og bidrage med fornyet energi og gå-på-mod.

Klar kommunikation

Når du selv har et overblik over virksomhedens situation og har lavet en handlingsplan, er det vigtigt at være ærlig og klar i dine/jeres udmeldinger til virksomhedens øvrige afdelinger og medarbejdere. Lad være med at feje noget ind under gulvtæppet – spil hellere med åbne kort. Det er vigtigt for medarbejdere, at ledelsen viser, de er bevidste om situationen og i stand til at håndtere den på bedst mulige vis. Hjælp medarbejdere til at være løsningsorienterede og motiverede.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35