Send til en ven   Udskriv16/1 2014 kl. 14:12
Send til en ven

Arbejdsmarkedet anno 2014 ser godt ud

Jobindex har kigget tilbage på året der er gået, og ud fra deres statistikker giver de et bud på, hvilke jobkategorier der er gået frem, og hvilke der er gået tilbage i 2013. Heraf kan man se, hvor der i 2014 er gode muligheder for at få job, og hvilke områder, der er større rift om.

Af Lene Piilgaard

Overordnet set noterer Jobindex sig, at der er sket en lille stigning i den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft. Antallet af jobannoncer på Jobindex var i november 2013 på sit højeste siden 2008. Det går altså fremad på arbejdsmarkedet.

I mellem de forskellige jobkategorier er der derimod sket store ændringer.

Jobkategori

Jobannoncer

Ændring 1 år

Ændring 5 år

Ændring 10 år

Undervisning

8620

25,8%

-6,5%

29,1%

Social og sundhed

9537

23,8%

3,7%

26,8%

Øvrige stillinger

6788

16,3%

78,1%

Informationsteknologi

3831

12,7%

-5,0%

118,4%

Kontor og Økonomi

7255

11,8%

-17,4%

46,4%

Ledelse og Personale

3713

11,3%

10,2%

64,7%

Industri og Håndværk

4306

5,7%

-15,8%

-3,3%

Ingeniør og teknik

4168

4,1%

18,4%

60,7%

Handel og Service

6640

3,6%

-29,0%

-3,6%

Salg og kommunikation

4911

-1,9%

10,1%

37,6%

Kilde: Jobindex

I forhold til en overordnet kategorisering af jobkategorier, er dem der topper med størst stigning i 2013 henholdsvis Undervisning med 26 % og Social og sundhed med 24 %. Herefter følger områderne: Informationsteknologi med 13 % efterfulgt af Kontor/økonomi og Ledelse/personale med 12 % og 11 %. De resterende forholdsvis uændrede.

Ved at Jobindex har medtaget ændringerne fra for 5 år og 10 år siden er det muligt at danne et billede af, hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig i et langsigtet perspektiv og bl.a. at give et praj om efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de forskellige jobkategorier.

Ser man ændringen inden for de sidste 10 år er højdespringeren Informationsteknologi, hvor der er sket en stigning på 118 %. Herefter følger jobkategorien Ingeniør og teknik med 61 %. Modsat er der sket et fald for både Handel og service og Industri og håndværk, der begge er gået tilbage med ca. 3 %.

Disse tal kan suppleres med tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der i efteråret 2013 har foretaget en rekrutteringsanalyse af virksomhedernes muligheder for at rekrutterer arbejdskraft. Denne analyse viser, at der - som i tidligere undersøgelser - er situationer, hvor ledige og ledige job har vanskeligt ved at finde hinanden. Undersøgelsen viser, at rengøringsassistenter, bygningsmalere, murere og salgskonsulenter i efteråret 2013 ligger øverst på listen over stillinger, som virksomhederne har sværest ved at besætte.

Undersøgelsen viser endvidere, at det 5 % af landets virksomheder, der har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Det er en betydelig mindre andel end under højkonjunkturen frem til efteråret 2008, hvor op mod 22 % af virksomhederne (i efteråret 2007) måtte opgive at ansætte de ønskede medarbejdere.

Ved at dele ovennævnte jobkategorier op i underkategorier får man et klarere billede af fordelingen mellem den private og offentlige sektor, hvor det er den offentlige sektor, der har den største stigning.

Jobkategori

Jobannoncer

Ændring 1 år

Ændring 5 år

Ændring 10 år

Oversættelse

228

153,3%

83,9%

Personale og HR

618

77,6%

23,4%

149,2%

Bud og udbringning

54

68,8%

-66,3%

-81,8%

Forskning

2918

52,4%

121,4%

177,4%

Institutions- og skoleledelse

491

47,9%

-32,2%

-0,8%

Lærer

1697

45,3%

2,0%

61,6%

Lægesekretær

598

43,8%

-16,4%

22,8%

Industriel produktion

442

43,5%

-9,4%

-12,8%

Træ- og møbelindustri

79

38,6%

61,2%

-19,4%

Sygeplejerske og jordemoder

3094

37,4%

29,9%

65,9%

Internet og WWW

345

36,9%

6,8%

348,1%

Frivilligt arbejde

1306

36,0%

Indkøb

499

36,0%

41,0%

185,1%

Mekanik og auto

501

35,8%

8,2%

36,9%

Medicinal og biotech

688

35,4%

91,6%

38,2%

Terapi og genoptræning

571

34,0%

2,3%

59,9%

Tele- og datakommunikation

87

33,8%

10,1%

278,3%

Læge

1614

31,8%

58,9%

22,0%

Finans og forsikring

981

28,7%

-1,9%

54,7%

Psykologi og psykiatri

403

27,1%

20,3%

13,5%

Pleje og omsorg

2278

24,7%

-21,2%

3,2%

Frisør og personlig pleje

109

23,9%

-7,6%

-9,9%

Sikkerhed

182

23,8%

-12,5%

49,2%

Database

133

23,1%

26,7%

75,0%

Produktionsteknik

991

23,0%

55,3%

Maling og overfladebehandling

99

22,2%

-7,5%

-23,8%

Jern og metal

546

21,9%

-16,5%

5,6%

It-ledelse

450

21,3%

-4,7%

Offentlig administration

875

20,5%

49,6%

128,5%

Logistik og spedition

573

19,9%

56,6%

220,1%

Bibliotek

115

19,8%

16,2%

23,7%

It-drift

841

19,6%

-9,2%

90,3%

Ledelse

1394

19,6%

-10,5%

-13,7%

Socialrådgivning

720

17,5%

-17,1%

34,1%

Systemudvikling

2270

17,4%

-0,1%

139,5%

Tandlæge, klinikassistent og tandplejer

236

16,3%

-9,2%

21,6%

Nærings- og nydelsesmiddel

358

15,1%

-0,6%

-15,2%

Marketing

776

15,0%

10,9%

114,4%

Pædagog

3644

14,1%

-33,2%

-12,3%

Kontorelev

207

13,7%

88,2%

140,7%

Salgschef

414

13,1%

10,7%

24,3%

Detailhandel

3312

12,3%

-16,4%

16,1%

Kontor

2579

11,7%

-15,9%

46,0%

Bygge og anlæg

372

10,4%

-3,1%

0,8%

Økonomi og regnskab

2353

10,1%

-27,8%

46,2%

Teknisk ledelse

445

9,9%

47,4%

Transport

539

9,8%

-21,5%

0,4%

Voksenuddannelse

532

9,0%

17,4%

184,5%

Teknisk sundhedsarbejde og hospitalsservice

123

8,8%

-8,2%

46,4%

Projektledelse

1397

8,4%

51,8%

Øvrige

2100

7,9%

26,6%

66,4%

Hotel, restaurant og køkken

1675

6,4%

-25,0%

17,5%

Kommunikation og journalistik

507

6,1%

38,1%

Kultur og kirke

295

5,4%

35,3%

65,7%

Sekretær og reception

515

3,8%

-45,3%

-26,5%

Kemi og miljøteknik

1021

3,7%

29,9%

Jura

413

3,5%

-0,7%

158,1%

Byggeteknik

867

3,3%

17,6%

214,1%

Service

486

1,5%

-24,3%

-26,3%

Lager

285

1,1%

-46,7%

-46,4%

Elektronik

597

-1,8%

6,4%

Børnepasning

93

-2,1%

-60,9%

-64,0%

Maskiningeniør

1042

-2,3%

14,1%

Økonomi- og virksomhedssystemer

408

-2,9%

-28,8%

11,2%

Design og formgivning

89

-3,3%

111,9%

196,7%

Salg

2433

-4,2%

4,2%

15,7%

Tekstil og kunsthåndværk

80

-4,8%

-26,6%

-25,2%

Ejendomsmægler

96

-5,0%

118,2%

23,1%

Grafisk

209

-5,9%

-22,6%

19,4%

Tømrer og snedker

272

-10,2%

28,3%

-34,5%

Økonomichef

164

-10,4%

-37,4%

198,2%

Ejendomsservice

199

-12,7%

-29,9%

-17,8%

Rengøring

872

-12,8%

-53,1%

-29,2%

Øvrige elevstillinger

695

-13,6%

-13,9%

10,8%

Landbrug og fiskeri

217

-15,6%

-33,6%

-23,6%

Elektriker

632

-15,6%

-15,6%

167,8%

Telemarketing

397

-16,6%

12,1%

27,7%

Blik og rør

270

-19,4%

-38,8%

20,0%

Studenterjob

1254

-25,3%

25,9%

Freelancekonsulent

228

-35,2%

58,3%

Kilde: Jobindex

Som det ses at tabellen, er det jobkategorierne: Personale og HR, Forskning, Lærere, Sygeplejersker og Læger, der topper. Personale og HR er absolut højdespringer med procentvise største vækst på hele 71 %.

Modsat er de største tilbagegange at finde indenfor Blik og Rør, der er faldet 19 %, Telemarketing, der er faldet 17 %, og Elektrikere, der er faldet 16%.

Ser man på geografien kan der også dokumenteres regionale forskelle:

Region

Jobannoncer

Ændring 1 år

Ændring 5 år

Ændring 10 år

Hovedstaden

21676

15,4%

3,9%

47,8%

Sjælland

4690

16,1%

-4,8%

1,6%

Syddanmark

8155

10,7%

-17,9%

9,3%

Midtjylland

10641

23,3%

-4,4%

29,3%

Nordjylland

3068

-1,1%

-17,7%

28,4%

Grønland

630

6,4%

49,6%

101,9%

Total

48860

14,9%

-4,2%

29,7%

Kilde: Jobindex

Disse geografiske forskelle kan forklares ud fra forskelle i erhvervssammensætning. Typisk er de regioner, som er kendetegnet ved mange IT-stillinger, tekniske stillinger og private funktionærstillinger er gået frem, mens de regioner hvor der er mange produktionsstillinger er gået tilbage.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35