Send til en ven   Udskriv28/8 2014 kl. 9:00
Send til en ven

3 vigtige egenskaber hos den gode Executive coach

Der findes et stort udbud af Executive coaching på det danske marked; coaches som hjælper ledere med at forny og genfinde sig selv. Det du får ud af Executive coaching vil i høj grad afhænge af det miljø din coach formår at skabe. Her er 3 egenskaber, du bør lede efter i en Executive coach.

Af Erik Bernskov

Som Executive coach ved jeg, hvor vigtigt det er, at skabe et rum, hvor der er plads til åben og refleksiv udfoldelse. Der skal være plads til at tænke og til at gå på opdagelse i det indre. Den gode vejledning opstår, når vejlederen giver plads til, at kandidaten selv kan udvikle sit sind, sine følelser og præstationer.

Det handler altså ikke om at gøre brug af samtlige coaching teknikker og lade en uendelig ordstrøm af gode ideer flyde. Den gode coach besidder en indre ro og er i stand til skabe en atmosfære fri af begrænsninger, selvfølger og forventninger – et frirum, hvor kandidaten kan fokusere på de nærliggende emner.

En god coach er opmærksom

Gode Executive coaches er i stand til både at være bevidste om dem selv og kandidaten samtidig med, at de er opmærksomme på den dynamik, som opstår i vejledningsforløbet. I særdeleshed er der 3 egenskaber, som gør en god coach besidder:

1 Passivitet

2 Et stille sind

3 Vedvarende fokus

Passivitet

Coaching opererer ofte i et følelsesmæssigt og mentalt spektrum. Passiviteten er coachens evne til ikke at reagere på de mentale eller følelsesmæssige reaktioner en kandidat kan have under et vejledningsforløb. For bedst muligt at skabe det nødvendige, kreative frirum, er det op til den gode coach at være den rolige støtte, som ikke lader sig påvirke af kandidaten, hans humør, følelser og situation. I stedet for at tolke, dømme og reagere, er det coachens opgave at bevare det store overblik og opfange kandidatens behov og derefter agere.

Et stille sind

En coach, som har hovedet fuld af gode råd og ideer, de gerne vil sige, har ikke tid til at lytte. Et stille sind er nøglen til at lade en andens tanker arbejde. En god coach er i stand til at tømme tankerne, når de lytter og samtidig lytte med et åbent sind. Gode råd og irettesættelse  efterlader oftest modparten med en følelse af, at de ikke er gode nok – at de mangler noget. Nøglen er at have et stille sind, som ikke forstyrrer coachens fornemmeste opgave – at lytte.

Vedvarende fokus

Coaching hjælper folk med at holde fokus på en række tanker og spørgsmål indtil tankerne afføder nye perspektiver og svar. Som coach er det derfor vigtigt at give plads til kandidatens tanker og hjælpe tankeprocessen på vej. Som coach kan det være en udfordring at forblive fokuseret på en anden persons tanker, perspektiver, handlinger eller ideer uden at relatere det til, hvad vi selv tænker og føler. Et vejledningsforløb handler om, at begge parter målretter al deres fokus og deres mentale og følelsesmæssige energi på kandidatens udvikling. En god coach træner sig hele tiden i at være koncentreret og målrette sit fokus mod den, der bliver coachet.

Den gode coach forstår, at det er den vejledende og udviklende proces, som er i rampelystet – og ikke den, der bliver coachet.

Vi har hos HEL udvikling coachet Executives samt alle andre typer medarbejdere siden 1991. Vi kender til den fine balancegang mellem at være den opmærksomme coach samt – når det er relevant – virke som professionel rådgiver.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35