Send til en ven   Udskriv11/10 2012 kl. 10:34
Send til en ven

Virksomheder kan udnytte tilskudsmuligheder langt bedre

Mange akademikere har stor succes med at få job i mindre og mellemstore virksomheder ved udnyttelse af tilskudsmuligheder. Der er et stort potentiale for, at mange flere virksomheder kan udnytte tilskudsmulighederne.

Af Erik Bernskov

På Sydsjælland har akademikerkampagnen haft succes med at hjælpe med at matche små og mellemstore virksomheder med akademikere med de ønskede kompetencer. Ved et nyligt afholdt arrangement i Vordingborg mødtes virksomheder og akademikere således for at finde hinanden. Selv om der er ledige akademikere i Københavnsområdet, så er der ikke så mange der ser på mulighederne en times kørsel fra København. En times kørsel modsat trafikkøerne, vel at mærke.

Læs eksempler fra Vordingborg, hvor virksomheder og akademikere fandt hinanden:

http://akademikerkampagnen.dk/media/28770/oversete_jagtmarker_en_times_k_rsel_fra_k_benhavn.pdf

4 tilskudsmuligheder for akademikere

  • Regionale videnpiloter

Når en virksomhed ansætter en ledig akademiker til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt, kan den få 12.500 kr. i tilskud pr. måned.

De såkaldte videnpiloter ansættes på fuld tid på almindelige funktionærvilkår i 6 til 12 måneder. Virksomheden må have mellem 2 og 100 ansatte for at kunne komme i betragtning.

Læs mere om videnpilotordningen på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: www.fi.dk/tilskud/stoetteformer/videnpilot/

  • Løntilskud

Når en virksomhed ansætter en akademikere med mere end 6 måneders ledighed, kan den få op til 11.000 kr. pr. måned i tilskud til lønnen.

Det er den lediges jobcenter som afgør, om virksomheden kan få tilskud til ansættelse. Der skal således være et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte i virksomheden og ansatte med tilskud.

Akademikeren skal ansættes på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

  • Praktik

Det er muligt for en virksomhed at prøve en akademiker i op til 4 uger uden at betale løn. Denne mulighed hjælper såvel den jobsøgende som virksomhed til at kunne prøve hinanden af. En praktikperiode kan eventuelt efterfølges af en periode med løntilskud.

Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

  • Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere

Det er muligt for virksomheder at få op til 25.000 kr. i tilskud til opkvalificering af en nyansat akademiker i resten af 2012. Ordningen er for dem, der ansætter en akademiker, der lige mangler den specifikke viden, der kræves, for at løse en opgave.

På ansøgningstidspunktet må akademikeren højst have været ansat 6 måneder. Det har ikke nogen betydning, hvor lang tid akademikeren har været ansat ved kursusstart.

Læs mere på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside:

http://www.ams.dk/Udbud-og-puljer/Puljer/Information%20til%20ansoegere/Andre%20puljer%20og%20initiativer/Pulje%20opkvalificering%20af%20akademikere.aspx

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35