Send til en ven   Udskriv24/6 2011 kl. 11:52
Send til en ven

Vær grundig med referencerne

Under en rekrutteringsproces kan man blive så varm på en kandidat, at referencetagningen bliver taget mindre alvorligt - Undgå at falde i den fælde.

Af Erik Bernskov

Det er bedre at begynde forfra i rekrutteringsprocessen frem for at rekruttere en kandidat, der falder igennem i jobbet på din grund af din manglende indsats med at tage referencer.

Referencetagning ligger til allersidst i rekrutteringen, når man næsten er nået i mål. Ikke desto mindre er det en afgørende del af processen og skal gøres med omhu.

Referencepersonerne

Mange gange kommer en kandidat med referencepersoner, som han/hun er sikker på vil sige noget godt. Det kan være kolleger eller andre i netværket. De mest værdifulde referencer er imidlertid de nærmeste overordnede i de tidligere jobs.

Hvis der søges fra en uopsagt stilling, så kan det være svært at tage referencer fra den seneste chef, så i sådanne tilfælde må der udvises kreativitet.

Skarpe spørgsmål til referencepersonerne

Det er vigtigt, at spørgsmålene er velforberedte, præcise og ikke er ledende. Lav et skema på forhånd, som blot skal udfyldes. Skemaet skal dog give mulighed for, at der kan nedskrives relevante bemærkninger og observationer i løbet af samtalen.

At tage referencer er en kunst, der kan forfines. Det gælder nemlig mange gange om, ikke at kun høre hvad der bliver sagt, men også "høre" det der ikke bliver sagt. Langt de fleste referencepersoner vil nemlig gerne være flinke og ikke ødelægge noget for en kandidat.

Et vigtigt spørgsmål til en tidligere overordnet er: ville du ansætte kandidaten til samme stilling igen?

Dårlige referencer

Skulle en referenceperson komme med input, der ikke kun er positive, så er det vigtigt at være nøgtern og bedømme ud fra det job, der skal ansættes til. Der kan således være andre omstændigheder, og der kan være forskellige værdiopfattelser.

Det er vigtigt at tage flere referencer, hvis der opstår nogle mindre positive udmeldinger om kandidaten. En vigtig ting er dog altid, at kandidatens version passer med referencepersonens. Dvs. at kandidaten på forhånd er opmærksom på, hvilke udsagn der kan komme og kan forklare, hvorfor de måske ikke er positive.

Kan de dårlige referencer ikke forklares eller opvejes af andre positive referencer, så kan jeg kun anbefale at stoppe rekrutteringsprocessen og gå videre med en anden kandidat.

Vigtigt tip ved en rekruttering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal ansætte en person, så er du ikke i tvivl!

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35