Send til en ven   Udskriv6/12 2011 kl. 20:48
Send til en ven

4 vigtige skridt til planlægning og gennemførsel af jobinterview

Flere og flere jobansøgere er godt forberedte, når de går til jobsamtaler – og det stiller større krav til den, der skal rekruttere. Her er 4 vigtige elementer til hvordan jobsamtalen kan planlægges og gennemføres.

Af Erik Bernskov

Målet med en rekruttering er at finde det bedste match til jobbet, der skal besættes. Det kræver nogle gode velforberedte jobinterview, som med fordel kan kombineres med fx en person profil analyse. Ved det første møde med en kandidat til et job er det vigtigt at være opmærksom på følgende fire elementer:

Skab en god stemning

I den indledende fase af jobsamtalen, bør du få jobkandidaten til at føle sig tilpas og åbne op. Introducér dig selv og præsentér kort virksomheden, og hvad jobbet indebærer.

Afdæk om kvalifikationer matcher jobbet

Kandidaten skal passe ind i virksomhedens ”kultur” samt opfylde de faglige krav for jobbet. Bed ansøgeren fortælle om sig selv; inkl. om de personlige og faglige kvalifikationer. Den måde, som dette gribes an på, og hvad der trækkes frem, fortæller en hel del om den person, som du har til samtale.

Det er vigtigt at lade kandidaten dokumentere kvalifikationer i forhold til det konkrete job med eksempler på hvordan opgaver har været løst, og hvilken rolle han/hun spillede i forhold til opnåede resultater.

Find frem til uddybende spørgsmål, som sikrer at du har afdækket kvalifikationerne i forhold til jobbet samt om kandidaten passer ind i virksomhedens kultur.

Brug kandidatens ansøgning og CV som et vigtigt udgangspunkt for samtalen, og bed ham/hende om at forklare og uddybe på relevante steder. Både ud fra det der står, og det der ikke er nævnt. Find ud af hvorfor han/hun søger nyt job og hvilke arbejdsopgaver kandidaten trives med.

Find frem til personen bag facaden

Du kan basere nogle af de mere personlige spørgsmål på kandidatens ansøgning og bede ham/hende om at give eksempler eller beskrive konkrete episoder.

Når du har spurgt ind til konkrete og personlige spørgsmål, kan du danne dig et indtryk af kandidatens mål og perspektiv med ansættelsen. Hvad er kandidatens langsigtede mål for job? Etc.

Lad kandidaten få ordet til sidst

Til sidst i jobsamtalen er det oplagt at opfordre kandidaten til at komme på banen. Spørg, om han/hun har spørgsmål vedrørende virksomheden, jobbet eller lign. Disse spørgsmål kan signalere hvor meget kandidaten har sat sig ind i virksomheden, og hvad kandidaten fokuserer på ved jobbet.

Som det sidste bør du forklare det videre forløb, samt hvornår kandidaten kan forvente at blive kontaktet. Her er det vigtigt ikke at love mere end man kan holde.

JobOgLedelse.dk • Tlf: (+45) 44 44 06 35